A DDM Marketing adatvédelmi nyilatkozata

1. A jelen adatvédelmi nyilatkozatról:

A továbbiakban a „DDM” kifejezés a cégcsoport összes alvállalatára fog vonatkozni. A továbbiakban leszögezzük, hogy a „DDM” elnevezést a vállalat összes egységére értjük. Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, egyszerű és átlátható módon elmagyarázni, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk Önről, valamint, hogy hogyan kezeljük és hogyan tároljuk azokat. Ez a nyilatkozat a következő személyekre vonatkozik:

A DDM összes korábbi, jelenlegi és potenciális ügyfele, akik kapcsolatba lépnek velünk. Jogi kötelezettségünk van arra, hogy az Önről gyűjtött adatokat megőrizzük, valamint, hogy a kapcsolat megszűnését követően is, egy bizonyos ideig tároljuk azokat.

A személyes adatok, minden olyan információra vonatkoznak, amelyek Önről tájékoztatnak, vagy amelyeket összefüggésbe hozhatunk Önnel. Ez magában foglalja a nevét, címét, születési dátumát, számlaszámát, IP-címét, vagy az Ön által teljesített fizetésekre vonatkozó információkat bankszámlájáról.

A feldolgozásnak minősül minden olyan műveletet, amelyet a rendelkezésünkre álló adatokkal végezhetünk, például gyűjtés, rögzítés, tárolás, rendszerezés, felhasználás, nyilvánosságra hozatal, továbbítás és törlés. Ön abban az esetben ad meg személyes információkat nekünk, ha ügyféllé válik, ha feliratkozik online szolgáltatásainkra, kitölti az online űrlapot, aláír egy szerződést, használja termékeinket és szolgáltatásainkat, vagy kapcsolatba lép velünk, valamilyen csatornánkon keresztül.

Olyan adatokat is felhasználunk, amelyek nyilvános forrásokból, vagy a médiából legálisan hozzáférhetőek, valamint amelyeket más vállalatok jogszerűen nyújtanak.

2. Az Önről gyűjtött adatok típusai

Az általunk gyűjtött személyes adatok a következőket tartalmazzák:

Az azonosítási adatok, mint például név, vezetéknév, születési dátum és hely, számítógép vagy mobil eszköz e-mail- és IP-címe, postai és egyéb, dokumentumok elküldésekor felhasznált adatok, számlázási adatok, valamint a postai, vagy futárszolgálatot illető adatok akkor, ha azt egyik partner szolgáltatja. Pénzügyi információk, például a tranzakciókat követő átutalások bankszámlaszámai.

Számítógépes és kapcsolati információk: például oldal megtekintési statisztikák, webhelyekre irányuló és onnan érkező forgalom, hivatkozási URL, IP-cím és böngészési előzmények. Más forrásokból gyűjtött személyes adatok.

Közösségi média. Engedélyezzük, hogy a közösségi oldalakon (pl. Facebook) információkat osszon meg. Ezek a webhelyek számunkra automatikus hozzáférést (pl. e-mail cím) biztosíthatnak Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz. Az Ön fiókjához társított közösségi oldal által kezelt fiók és az adatokhoz való hozzáférés engedélyezésével Ön elfogadja, hogy ezen Adatvédelmi Megállapodás alapján információkat gyűjthetünk, ezeket felhasználhatjuk és tárolhatjuk.

Ha Ön egy más személyről szeretne adatokat felkínálni nekünk, akkor ezt csak az adott személy beleegyezésével teheti meg. Tájékoztatnia kell őt arról, hogy hogyan gyűjtjük, használjuk, hozzuk nyilvánosságra és tároljuk a személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Megállapodásnak megfelelően.

Bizalmas Adatok

Egészségére, etnikai hovatartozására, vallási vagy politikai meggyőződésére vonatkozó bizalmas adatokat nem rögzítünk, csak ha az feltétlenül szükséges.

Kiskorúak adatai

Az oldal tartalma és a DDM által népszerűsített információk nem kiskorúaknak vannak szánva, de tartalmuk nem káros számukra. Nem gyűjtünk információkat és adatokat 16 év alatti személyekről.

3. Mit csinálunk az Ön személyes adataival?

A személyes adatait kizárólag törvényes üzleti célokra használjuk fel. Ezek a célok a következők:

Adminisztráció. Amikor a Szolgáltató és a Kedvezményezett között Szolgáltatási megállapodás jön létre, jogi kötelezettségünk van olyan személyes adatok gyűjtésére, amelyek igazolják az Ön személyazonosságát (például személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát) valamint, hogy felmérjük az adatok által, elfogadhatjuk-e Önt ügyfélként. Tudnunk kell az Ön címét és telefonszámát is, mielőtt kapcsolatba lépnénk Önnel.

Termékek és szolgáltatások nyújtása. Az Önről kapott információkat annak felmérésére használjuk fel, hogy jogosult-e bizonyos hitelkeretekre.

Egyéni marketing. Leveleket, e-maileket vagy szöveges üzeneteket küldhetünk Önnek, amelynek tárgya ajánlás, vagy javaslat tétel egy termék vagy szolgáltatás megvásárlására, az Ön személyes körülményei alapján.

A legmegfelelőbb termékek és szolgáltatások nyújtása. Amikor meglátogatja weboldalunkat, felhívja ügyfélszolgálatunkat, vagy meglátogatja egyik irodánkat, információkat gyűjtünk Önről. Ezeket az információkat elemezzük, annak érdekében, hogy azonosítsuk a potenciális igényeket és értékeljük a termékek vagy szolgáltatások alkalmasságát. Például javasolhatunk a profiljának megfelelő befektetési lehetőségeket.

Adatait felhasználhatjuk, az Önnek szánt és személyre szabott ajánlatok elküldéséhez levélben, e-mailben vagy a weboldalunkon. Önnek bármikor jogában áll ellenszegülni a kereskedelmi vagy közvetlen marketing tevékenységeknek, feltéve, hogy azok nem vonják maguk alá az ettől eltérő rendelkezéseket.

Csalások megelőzése és felderítése, valamint az adatok biztonsága. Kötelességünk megvédeni az Ön személyes adatait, megelőzni, felderíteni és korlátozni az adatsértéseket. Ez magában foglalja azokat az információkat, amelyeket Önről gyűjtünk, például az európai alapokkal történő csalás elleni küzdelem érdekében, vagy a terrorcselekmények és az adócsalások finanszírozására vonatkozó előírások betartása céljából.

Megpróbáljuk a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni azon személyes adatok gyűjtését, amelyet bármilyen célból feldolgozunk.

4. Kivel/kikkel és miért osztjuk meg az Ön adatait?

Nyilvánosságra hozhatjuk egy harmadik félnek, az Önre vagy személyes adataira vonatkozó információkat.

Erre az adatközlésre akkor lehet szükség, ha hozzáférést biztosítsunk szolgáltatásainkhoz, a szerződés tárgyának teljesítése érdekében, vagy abban az esetben, ha a szolgáltatás nyújtásának kiteljesedéséhez feltétlenül szükséges van egy harmadik fél szolgáltatására. Személyes információkat, vagy adatokat nyilvánosságra hozhatunk a nemzeti jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, marketing és hirdetési tevékenységeink optimalizálása érdekében, vagy a szolgáltatásainkkal kapcsolatos csaló, vagy illegális tevékenységek megelőzése, felderítése, enyhítése és kivizsgálása céljából. Igyekszünk a nyilvánosságra hozott személyes adatok mennyiségét, minimalizálni olyan mértékig, ami közvetlenül releváns és szükséges a meghatározott cél eléréséhez. Az Ön előzetes beleegyezése nélkül nem adjuk el, nem adjuk bérbe, vagy más módon sem adjuk ki személyes adatait harmadik feleknek marketing és reklámcélokra.

A DDM partnerei és szolgáltatói az alábbiak szerint:

Ha más szolgáltatókat veszünk igénybe, akkor csak olyan személyes adatokat közölünk, amelyek feltétlenül szükségesek egy adott feladat, vagy szolgáltatás teljesítéséhez.

A szolgáltatók olyan tevékenységekkel támogatnak minket, mint:

Futárszolgálat, adósságbehajtás, tanúsítási szolgáltatások, szállítási szolgáltatások, internetes szolgáltatások, e-mail üzenetküldés, mobiltelefon-szolgáltatások, banki fizetési szolgáltatások, informatikai karbantartás, weboldal adminisztráció, munkavédelmi szolgáltatások vagy utalvány kibocsátó szolgáltatások.

Mindezen esetekben a partnerek, vagy a szolgáltatók önként vállalják az európai adatvédelmi rendelet betartását.

Értékesítési képviselők:

A nevünkben eljáró független ügynökökkel szintén közlünk információkat. Ezek az ügynökök a helyi törvényeknek megfelelően vannak bejegyezve, és együttműködési megállapodás alapján járnak el, összhangban az adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel.

Amikor személyes adatait vállalaton belül, harmadik felekkel, együttműködőkkel vagy szolgáltatókkal közöljük, megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket azok védelme érdekében.

5. Az Ön jogai és azok tiszteletben tartása

Tiszteletben tartjuk vevői, vagy üzleti partneri jogait és annak érdekében, hogy személyes adatainak felhasználását átláthatóvá tegyük Ön számára, ezúton tájékoztatjuk, hogy jogai a következők:

Az információkhoz való hozzáférés joga

Önnek joga van kérni személyes adatainak jelentését, amelyet feldolgozunk.

A korrigálás joga

Ha személyes adatai helytelenek, akkor joga van felkérni minket azok korrigálására. Ha a javított adatokat harmadik felekkel közöljük, akkor a módosításoknak megfelelően tájékoztatjuk a szóban forgó harmadik feleket is.

Az adatok feldolgozása elleni tiltakozás joga

Kifogásolhatja, hogy személyes adatait csoportunkba tartozó vállalatok felhasználják. Ezt online vagy telefonon is közölheti velünk. Akkor is figyelembe vesszük ellenkezését, ha az adatainak feldolgozása indokolatlan hatást gyakorol Önre, ami megköveteli az adatok feldolgozásának leállítását.

Azt is kifogásolhatja, hogy személyre szabott üzleti üzeneteket kapjon tőlünk. Amikor Ön DDM-ügyfél lesz, megkérdezzük, hogy szeretne-e személyre szabott ajánlatokat kapni. Ha később meggondolja magát és úgy dönt, hogy nem akar fogadni több üzenetet tőlünk, akkor az e-mailek láblécében található “leiratkozás” link használatával leállíthatja azokat. Nem tiltakozhat személyes adatainak, a DDM általi kezelése ellen, ha jogi kötelezettségünk van a feldolgozására; ha szükséges Önnel szerződést kötni; ha szerződés alapján kötelesek vagyunk személyre szabott információkat küldeni Önnek, és Ön vállalta, hogy megkapja azokat, akkor is, ha úgy döntött, hogy nem kap személyre szabott kereskedelmi üzeneteket.

A feldolgozás korlátozásának joga

Önnek joga van arra kérni minket, hogy korlátozzuk személyes adatainak felhasználását, ha:

  • az információkat pontatlannak tartja;
  • az adatokat illegálisan kezeljük;
  • a DDM-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra, de meg akarja őrizni azokat perben való felhasználásra;
  • ellenezte, hogy a DDM felhasználja személyes adatait a társaság jogos érdekei keretein belül;

Az adatok hordozhatóságára vonatkozó jog

Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait közvetlenül Önnek, vagy más cégnek továbbítsuk. Ez vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyeket automatikus módon és csak az Ön beleegyezésével, vagy Önnel kötött szerződés alapján dolgozunk fel. Ha ez technikailag lehetséges, továbbítjuk az Ön személyes adatait.

Törlés joga

Kérhet minket személyes adatainak törlésére abban az esetben, ha:

  • az adatokra már nincs szükség olyan célból, amelyekre azokat összegyűjtöttük, vagy feldolgoztuk;
  • visszavonja beleegyezését, amely alapján a feldolgozás megtörténik;
  • kifogásolja az Ön adatainak, a DDM általi feldolgozását a vállalat jogos érdekeivel szemben, vagy személyre szabott kereskedelmi üzenetek küldése céljából;
  • a DDM illegálisan dolgozza fel az Ön személyes adatait, vagy az Európai Unió, esetleg az Európai Unió egyik tagállama előírja, az Ön személyes adatainak a DDM általi törlését.

A panaszokra vonatkozó jog

Ha nem elégedett azzal, ahogyan válaszoltunk a kéréseire, akkor joga van panaszt benyújtani. Ha továbbra is elégedetlen a hozzánk benyújtott panaszra adott reakciónkkal, továbbíthatja azt a DDM adatvédelmi tisztviselőjének. Abban az esetben, ha a felek a fennálló helyzete nem jut megoldásra, forduljon az adatvédelemért felelős hatósághoz.

Jogainak gyakorlása

Ha élni kíván azon jogával, hogy megváltoztassa az általunk tárolt adatait, vagy panaszt tegyen, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. A DDM iroda elérhetőségeit ezen adatvédelmi nyilatkozat végén találja meg. A jogok gyakorlása a megvásárolt DDM terméktől függ. Az Ön jogainak gyakorlása (adott esetben) a weboldalunkon keresztül, a székházunk felkeresésével, vagy telefonos megkeresés által jöhet létre. A kérésére a lehető leghamarabb válaszolni fogunk. Bizonyos esetekben a válaszidő akár 72 óra is lehet. Ha több időre van szükségünk kérelme feldolgozásához, a további szükséges várakozási időről tájékoztatjuk Önt és megindokoljuk a késés okait. Szükség esetén elutasíthatjuk a kérelmét. Amennyiben a törvény megengedi, tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért utasítottuk el a kérelmét.

6. Az adatszolgáltatás kötelessége

Van néhány információ, amelyet szükségszerű megtudnunk Önről annak érdekében, hogy Szolgáltatóként megkezdhessük kötelezettségeink teljesítését és ehhez kapcsolódó szerződéses kötelezettségeink betartását. Jogi kötelezettségünk van bizonyos információk gyűjtésére is.

7. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Vállalatunk minden szintjén, belső irányelveket és szabványokat alkalmazunk az adatok biztonságának megőrzése érdekében. Ezeket a szabályzatokat és szabványokat rendszeresen frissítjük, hogy megfeleljenek a szabályozásnak és a piaci fejleményeknek. Technikai és szervezési intézkedéseket teszünk (irányelvek és eljárások, számítógépes biztonság stb.) a jogszabályoknak megfelelően, annak érdekében, hogy biztosítsuk személyes adatainak bizalmas kezelését és integritását, valamint az adatok feldolgozásának jogszerű módját. Ezenkívül a DDM minden alkalmazottjára érvényes a titoktartás, valamint az Ön előzetes beleegyezése nélkül nem adhatják ki illegálisan, vagy feleslegesen az Ön személyes adatait.

8. Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Addig van jogunk személyes adatait megőrizni, amíg azon célra használjuk fel, amelyre eredetileg kértük/gyűjtöttük. Ezen időszak lejárta után, új beleegyezést kérünk Öntől arra vonatkozóan, hogy adatait továbbra is tárolhassuk, vagy archiválhassuk.

9. Vegye fel velünk a kapcsolatot

Ha többet szeretne megtudni a DDM adatpolitikájáról és arról, hogy miként használjuk az Ön személyes adatait, küldhet nekünk e-mailt, felhívhat minket, vagy felkeresheti központi irodánkat. A kapcsolattartási adatok listáját a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat végén találja.

10. Jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot módosíthatjuk a jogszabályi változások betartásának fenntartása és / vagy annak tükrözése érdekében, hogy a DDM miként dolgozza fel a személyes adatokat. Ez a verzió 2019. augusztus 30-án módosult utoljára.

Ezeket a jogokat külön-külön, vagy halmozottan gyakorolhatja vállalatunk felkeresése által és írásbeli kérelem elküldésével, amelyet az alább feltüntetett telefonszámon vagy e-mail címen tehet meg.

E-mail: contact@ddm.ro